افزایش تقاضا برای خرید ملک بهانه‌ای شده است تا افراد سودجو و کلاهبردار با شگردهای مختلف نسبت به اخاذی از شهروندان اقدام کنند.

ویناپرس – افزایش تقاضا برای خرید ملک بهانه‌ای شده است تا افراد سودجو و کلاهبردار با شگردهای مختلف نسبت به اخاذی از شهروندان اقدام کنند.

به گزارش پایگاه خبری وینا پرس، زهرا آزادی امیری معاون اجتماعی کلانتری ۱۰۳ گاندی با بیان این مطلب گفت: برای پیشگیری از کلاهبرداری های احتمالی توصیه می شود شهروندان هنگام خرید ملک مبلغ معامله را یکجا پرداخت نکنند تا از سوء استفاده افراد فرصت طلب پیشگیری شود.

وی افزود: بهتر است وجه خرید طی سه قسط در ابتدای معامله و زمان عقد قرارداد، بخش دیگر در زمان تحویل واحد مسکونی و بخش سوم در هنگام تنظیم سند پرداخت شود.

معاون اجتماعی کلانتری ۱۰۳ گاندی خاطرنشان کرد: فاصله بین زمان بستن قرارداد و تنظیم سند نباید زیاد باشد، از اینرو باید مالکان و خریداران در زمان مناسب نسبت به عقد قرارداد و تنظیم سند اقدام کنند.

  • نویسنده : ستاره فرهادی