بزرگداشت حکیم فردوسی و پاسداشت شاهنامه، تکریم ارزش‌های ملی و باورهای دینی و مذهبی ما ایرانی‌هاست.

ویناپرس – بزرگداشت حکیم فردوسی و پاسداشت شاهنامه، تکریم ارزش‌های ملی و باورهای دینی و مذهبی ما ایرانی‌هاست.

حکیم ابوالقاسم فردوسی با آفریدن اثر ماندگار شاهنامه، زبان فارسی، فرهنگ، تاریخ و اصالت اقوام ایرانی را جاودانگی بخشید

بی‌تردید یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های فردوسی، زبانِ حماسی، دلنشین، غرورآفرین و نغز اوست، از این رو شاهنامه از آغاز تا امروز و حتی آینده‌های دور به یکی از نمادهای تاریخ و فرهنگ فارسی زبانان بدل و شاهنامه‌خوانی بخشی از فرهنگ ایرانیان شده است.

ما ایرانیان از دو منظر وامدار حکیم ابوالقاسم فردوسی هستیم. یکی توجه به میهن و دوم توجه به زبان و ادبیات فارسی که بزرگ‌ترین پیام شاهنامه برای ایرانیان است.

شاهنامه روایت راستین نبرد حق و باطل است. نبرد نماینده روشنایی با تاریکی، نبرد کاوه و ضحاک، نبرد زلالی با تیرگی و نهایتاً این نیروها و نمایندگان روشنایی و زلالی‌اند که با پیشانی بلند و سرافراز از این جنگ همیشگی بیرون می‌آیند و این بیانگر جهان‌بینی و اندیشمندی فرزانه توس است.

شاهنامه از سویی منشأ الهی دارد و از دیگر سو با فطرت انسان سازگار است. در جای جای شاهنامه فردوسی، مکارم اخلاق، که پیامبر اعظم (ص) به خاطر آن مبعوث شده، سفارش می‌شود، از جمله وفای به عهد را ستوده و پیمان‌شکنی را امری نکوهیده می‌خواند.

بدون شک ماندگاری دیرپای زبان فارسی مدیون شاعر بلندآوازه ایرانی است. فردوسی چنان زبان و ادب پارسی را معماری کرد که بنای ساخته و پرداخته او سال‌ها مصون از گزند، قامت افراشت و فرهنگ و ادب پارسی را به فراسوی مرزها و در سراسر جهان تسری داد.

۲۵ اردیبهشت، روز پاسداشت زبان پارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی را به همه هم‌وطنان و دوستداران فرهنگ، زبان و ادب پارسی تبریک و شادباش می‌گویم و بهره‌مندی هر چه افزون‌تر از گنجینه بزرگ شاهنامه و میراث ارزشمند فردوسی را برای ایرانیان فرهنگ دوست آرزومندم.

نویسنده:

مینا صفدری، صاحب امتیاز و مدیرمسئول پایگاه خبری ویناپرس

انتهای پیام