وزیر بهداشت گفت: تمامی استان‌ها می‌توانند علاوه بر واکسیناسیون گروه‌های قبلی، با کاهش سه سال سن واکسیناسیون و مشاغل پرخطر تعیین شده نسبت به ثبت‌نام و شروع واکسیناسیون آنها اقدام نمایند.

ویناپرس – وزیر بهداشت گفت: تمامی استان‌ها می‌توانند علاوه بر واکسیناسیون گروه‌های قبلی، با کاهش سه سال سن واکسیناسیون و مشاغل پرخطر تعیین شده نسبت به ثبت‌نام و شروع واکسیناسیون آنها اقدام نمایند.

به گزارش پایگاه خبری ویناپرس، سعید نمکی، در نامه‌ای به رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور عنوان داشت: با توجه به سرعت تأمین واکسن، کلیه استان‌ها می‌توانند علاوه بر استمرار واکسیناسیون گروه‌های هدف قبلی، با کاهش سه سال سن واکسیناسیون و همچنین مشاغل پرخطر تعیین شده نسبت به ثبت‌نام و شروع واکسیناسیون آنها اقدام نمایند.

۱ بزرگ‌ترین عامل در ایجاد موج جدید کم‌توجهی به پروتکل‌ها و عادی‌انگاری اوضاع در سراسر کشور بود، اینجانب در مکاتبات مکرر این موضوع را گوشزد نمودم و از رؤسای محترم دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی خواستم که به طور مستمر هفتگی و روزانه موارد را منعکس نمایند. هرگونه چشم‌پوشی و عدم ایستادگی در مقابل شکستن پروتکل‌ها بی تردید بر وخامت اوضاع خواهد افزود لذا با استفاده از ظرفیت همکاران بسیج نظارت بر اجرای شیوه‌نامه‌ها اولین رسالت همکارانمان در سراسر کشورست.

۲ مراکز سرپایی و بستری موقت توانست در موج چهارم و همچنین موج جدید به میزان قابل توجهی از وخامت حال بیماران و نیاز به تخت بکاهد لذا توسعه این مراکز با استفاده از ظرفیت نیروهای مسلح، شهرداری‌ها و دیگر دستگاه‌هایی که امکاناتی در دسترس دارند از ضروری‌ترین امور در مدیریت بیماری است. ضروری است تا پایان وقت اداری شنبه ۱۴۰۰/۵/۲۳، تعداد کلینیک‌های سرپایی و بستری موقت استان و برنامه توسعه آنها اعلام شود.

ضمناً به طور واضح اعلام فرمائید که در آن دانشگاه / دانشکده تزریق به موقع داروی ضد ویروس تزریقی تا چه میزان بر کاهش بار بیماران بستری تأثیر گذاشته است.

۳ افزایش تست‌ها و قرنطینه اجباری از روز نخست در مکاتبات متعدد ذکر شده و در فاز جدید نیز با کمک همکاران بسیجی ادامه یابد. تدارک تست کماکان از طریق هیأت امنا صرفه‌جویی ارزی انجام خواهد گرفت.

۴ در صورت نیاز به اکسیژن بیشتر سریعاً اعلام گردد. معاون محترم درمان و هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی جهت تأمین اکسیژن و بقیه مایحتاج به شکل قرارگاهی شبانه روز آماده دریافت نیازها می‌باشد.

۵ معاونین درمان و غذا و دارو در سراسر کشور مکلف به نظارت بر مصرف داروهای ضد ویروس و گران قیمت دیگر از قبیل آنتی‌بادی‌های منوکلونال تجویز شده، صرفاً در مراکز بیمارستانی هستند.

مصرف بی رویه و غیر کنترل شده علاوه بر تحمیل هزینه می‌تواند عوارض متعدد دیگری داشته باشد که حائز اهمیت است.

۶ شتاب تزریق واکسن با همت عزیزان رو به افزایش است، لذا با توجه به سرعت تأمین واکسن، کلیه استان‌ها می‌توانند علاوه بر استمرار واکسیناسیون گروه‌های هدف قبلی، با کاهش سه سال سن واکسیناسیون و همچنین مشاغل پرخطر تعیین شده نسبت به ثبت‌نام و شروع واکسیناسیون آنها اقدام نمایند. اضافه شدن گروه‌های جدید باید با افزایش مراکز تجمیعی و استفاده از ظرفیت گروه‌های واکسیناتور و همراهی عزیزان بسیج، هلال احمر، دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی، نیروهای مسلح، شهرداری‌ها، سازمان‌های مردم نهاد و ظرفیت‌های موجود در سازمان‌های صنفی، شغلی و اجتماعی توأم باشد تا موجب تراکم جمعیت در مراکز نشود.

انتهای پیام