ویناپرس - معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی از ظرفیت سنجی دوره های آموزشی کوتاه مدت علمی کاربردی خبرداد.

ویناپرس – معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی از ظرفیت سنجی دوره های آموزشی کوتاه مدت علمی کاربردی خبرداد.

به گزارش پایگاه خبری ویناپرس به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، مختار جلالی جواران گفت: بر اساس ظرفیت سنجی به عمل آمده از مراکز آموزش علمی کاربردی و مجری دوره‌های کوتاه مدت علمی کاربردی در سطح واحدهای استانی دانشگاه و در نظر گرفتن امکان سنجی مربوط، ظرفیت مراکز آموزش علمی کاربردی در دوره‌های کوتاه مدت علمی کاربردی در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۵۰۰۰ مهارتجو برآورد شد.

وی افزود: با توجه به اهمیت نیازسنجی آموزشی و ظرفیت‌های بالقوه استانی و به منظور هدفمند کردن اجرای دوره‌های کوتاه مدت و سهولت در صدور مجوز قطعی به مجریان غیر علمی کاربردی، برنامه‌های توسعه فعالیت‌های سال ۱۴۰۰ مراکز آموزش علمی کاربردی واحدهای استانی سراسر کشور در حوزه آموزش‌های کوتاه مدت اخذ و ظرفیت پیش بینی شده واحدهای استانی برای اجرای دوره‌های کوتاه مدت در سال جاری قریب به ۶۵۰۰۰ نفر برآورد شده است.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی یادآور شد: جمع کل دوره‌های درخواستی مراکز آموزشی ۱۷۲۰ دوره کوتاه مدت بوده که از این میان ۳۹ درصد دوره تک درس، ۳۸ درصد تک پودمان و ۲۳ درصد دوره آزاد می‌باشد. بر این اساس واحدهای استانی تهران شرق و البرز بیشترین سهم را به نسبت سایر واحدهای استانی دانشگاه داشته و مناطق یک، سه و هفت در میان مناطق ۹ گانه دانشگاه در ظرفیت سنجی اخیر، بالاترین سهم از ظرفیت پیش بینی شده را به خود اختصاص داده‌اند.

وی ادامه داد: توصیه می‌شود مراکز آموزش تحت نظارت این دانشگاه حداقل به میزان ۲۰ درصد ظرفیت اسمی دوره‌های مقطع‌دار (بلند مدت) در زمینه دوره‌های کوتاه مدت فعالیت‌های هدفمند داشته باشند.

انتهای پیام