معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: توسعه همه جانبه آموزش‌های کوتاه مدت با در نظر گرفتن تمامی شرایط کمی و کیفی از مهمترین برنامه‌های سال ۱۴۰۰ این دانشگاه است.

ویناپرس – معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: توسعه همه جانبه آموزش‌های کوتاه مدت با در نظر گرفتن تمامی شرایط کمی و کیفی از مهمترین برنامه‌های سال ۱۴۰۰ این دانشگاه است.

به گزارش پایگاه خبری ویناپرس به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، کارگاه آموزشی دوره‌های کوتاه مدت علمی کاربردی ویژه رؤسای واحدهای استانی و مراکز آموزش علمی کاربردی با حضور جلالی جواران معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی، بصورت مجازی برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی با اشاره به اهمیت و تأثیرات عمیق دوره‌های کوتاه مدت در مهارت‌افزایی افراد جامعه و رسالت خطیر این دانشگاه خاطر نشان کرد: توسعه همه جانبه آموزش‌های کوتاه مدت با در نظر گرفتن تمامی شرایط کمی و کیفی از مهمترین برنامه‌های سال ۱۴۰۰ این دانشگاه است.

وی افزود: سال‌ها بود که ۵۰ درصد رسالت دانشگاه جامع علمی کاربردی در سایه مانده بود که با توسعه آموزش‌های کوتاه مدت، تصمیم داریم این خلاء پر شود و رسالت دانشگاه جامع علمی کاربردی کامل شود.

جلالی جواران آمایش استان‌ها را از نظر نیازسنجی مهم برشمرد و تصریح کرد: ریل‌گذاری آموزش‌های کوتاه مدت آماده است و لازم است از طریق آمایش مهارتی و سنجش نیازهای دستگاه‌های دولتی و غیره دولتی، این دوره‌ها طراحی و اجرا شوند.

وی تاکید کرد: بناست از هرکدام مراکز آموزش علمی کاربردی که در یک تخصص خاص فعالیت می‌کنند، در یک حوزه شغلی مورد نیاز، به یک برند تبدیل شوند. واحدهای استانی نیز لازم است در راستای توسعه دوره‌های کوتاه مدت و بر اساس نیاز استان‌ها، جلساتی را با استانداران تشکیل دهند.

انتهای پیام