روزشمار هفته ملی دیابت و شعار روز جهانی دیابت با عنوان «دیابت: شناخت خطرات، اقدام موثر» اعلام شد.

وینا پرس – روزشمار هفته ملی دیابت و شعار روز جهانی دیابت با عنوان «دیابت: شناخت خطرات، اقدام موثر» اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری وینا پرس، بنا بر اعلام دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر معاونت بهداشت وزارت بهداشت، شعار کمپین سه ساله دیابت «دسترسی به مراقبت دیابت» است و شعار اختصاصی امسال روز جهانی دیابت نیز «دیابت: شناخت خطرات، اقدام مؤثر» اعلام شده است.

شنبه ۲۰/آبان/۱۴۰۲ پیش دیابت

یکشنبه ۲۱/آبان/۱۴۰۲ دیابت و نقش رسانه‌ها

دوشنبه ۲۲/آبان/۱۴۰۲ دیابت، آموزش، مشارکت مردمی و سمن‌ها

سه شنبه ۲۳/آبان/۱۴۰۲ روز جهانی دیابت «دیابت: شناخت خطرات، اقدام مؤثر»

چهارشنبه ۲۴/آبان/۱۴۰۲ دیابت، بهبود دسترسی به درمان

پنجشنبه ۲۵/ آبان / ۱۴۰۲ دیابت، شیوه زندگی سالم با تغذیه سالم

جمعه ۲۶/آبان/۱۴۰۲ دیابت، شیوه زندگی سالم با فعالیت بدنی

انتهای پیام