بایگانی‌های آزادسازی بستر رودخانه چالوس - پایگاه خبری ویناپرس
رستوران ها از حریم رودخانه کرج عقب‌نشینی کردند ۲۵ خرداد ۱۴۰۱

رستوران ها از حریم رودخانه کرج عقب‌نشینی کردند

رئیس کل دادگستری البرز گفت: مرحله دوم آزادسازی رودخانه کرج مربوط به «آزادسازی اختیاری» توسط اشخاص حقیقی از جمله صاحبان رستوران‌ها است که تاکنون ۲۶ نفر از آنها به صورت داوطلبانه نسبت به رفع تصرف از بستر رودخانه اقدام کرده‌اند.

استثنایی برای تخریب تصرفات رودخانه کرج وجود ندارد ۱۵ اسفند ۱۴۰۰

استثنایی برای تخریب تصرفات رودخانه کرج وجود ندارد

دادستان عمومی و انقلاب کرج گفت: تمام مالکان بخش خصوصی بدانند در بحث آزادسازی حریم و بستر قاطعانه برخورد می‌کنیم و در صورت مقاومت دستگاه قضا برای تخریب ورود می‌کند و اموالشان ضایع خواهد شد.