بایگانی‌های آزمون سراسری - پایگاه خبری ویناپرس
ارزیابی میزان تاثیر سوابق تحصیلی در پذیرش کنکور ۲۶ آذر ۱۴۰۱

ارزیابی میزان تاثیر سوابق تحصیلی در پذیرش کنکور

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه کنکور به داوطلبان فشار زیادی وارد می‌کند، گفت: افزایش تاثیر سوابق تحصیلی نتایج خوبی خواهد داشت.

چرا کنکور قابل حذف نیست ۳۰ آبان ۱۴۰۰

چرا کنکور قابل حذف نیست

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور درباره چرایی عدم حذف کنکور گفت: با وجود همه انتقادات به کنکور، آخرین نظرسنجی از داوطلبان سال ۹۹ نشان می دهد بیش از ۸۰ درصد مخالف حذف کنکور هستند.