بایگانی‌های آشیانه بالگرد - پایگاه خبری ویناپرس
آشیانه بالگرد پروژه ژئوفیزیک هوایی افتتاح شد ۲۰ بهمن ۱۳۹۹

آشیانه بالگرد پروژه ژئوفیزیک هوایی افتتاح شد

طی برگزاری مراسیم آشیانه بالگردهای سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور و عملیاتی‌سازی پروژه ژئوفیزیک هوابرد این سازمان افتتاح شد.