بایگانی‌های آلودگی خاک - پایگاه خبری ویناپرس
خاک؛ منشأ سخاوت و برکت برای بشر ۱۴ آذر ۱۴۰۱
یادداشت مهمان

خاک؛ منشأ سخاوت و برکت برای بشر

خاک منشأ سخاوت، برکت و نعمت‌های مختلفی برای بشر است، وقتی دانه‌ای در درون زمین جای می‌گیرد، یک خوشه را به انسان تحویل می‌دهد، آب گل‌آلود را جذب می‌کند و به جای آن چشمه‌های زلال را بیرون می‌ریزد و منبع عظیمی برای ذخیره آب و تصفیه آن به شمار می رود.