بایگانی‌های آمبولانس اورژانس تولید داخل - پایگاه خبری ویناپرس
تجهیز ناوگان اورژانس کشور به آمبولانس‌های ساخت ایران ۲۱ مهر ۱۴۰۰

تجهیز ناوگان اورژانس کشور به آمبولانس‌های ساخت ایران

رئیس سازمان اورژانس کشور از ورود آمبولانس های جدید تولید داخل به ناوگان اورژانس کشور تا سال جدید و امداد نوروزی ۱۴۰۱ خبر داد .