بایگانی‌های آموزش الکترونیکی دانشگاه - پایگاه خبری ویناپرس
آموزش دانشگاه‌ها حضوری و مجازی می‌شود ۰۶ فروردین ۱۴۰۰

آموزش دانشگاه‌ها حضوری و مجازی می‌شود

معاون آموزشی وزارت علوم مهمترین برنامه این معاونت را اجرای آموزش‌های ترکیبی (آموزش حضوری و الکترونیکی) در سال جدید عنوان کرد.