بایگانی‌های آژانس فضایی چین - پایگاه خبری ویناپرس
چین داده‌های جمع آوری شده از ماه را منتشر کرد ۱۱ مرداد ۱۴۰۰
تحریریه علمی / فناوری

چین داده‌های جمع آوری شده از ماه را منتشر کرد

آژانس فضایی چین پایگاه داده آنلاین بخش دوم نمونه‌های جمع آوری از ماه توسط کاوشگر چانگ ای ۵ را منتشر کرد.