بایگانی‌های آگاه سازی مخاطب - پایگاه خبری ویناپرس
آگاه‌سازی مخاطب به جای مسدودسازی فضای مجازی ۱۲ تیر ۱۴۰۰

آگاه‌سازی مخاطب به جای مسدودسازی فضای مجازی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت که به جای راهکار مسدودسازی و درگیر شدن با فضای مجازی، راهکار آگاه‌سازی مخاطب را مدنظر قرار دادیم.