بایگانی‌های ابوالفضل روغنی گلپایگانی - پایگاه خبری ویناپرس
تولید کاغذ تحریر در کشور مناسب نیست ۲۲ خرداد ۱۴۰۰

تولید کاغذ تحریر در کشور مناسب نیست

رئیس سندیکای کاغذ و مقوا با اشاره به نیاز ۳۸۰ هزار تنی کشور به کاغذ تحریر، گفت: ۱۸۰ هزار تن ظرفیت تولید کاغذ تحریر در کشور ایجاد شده، اما تولید ناچیز است، چراکه به دلیل قوانین موجود تولیدکنندگان توان رقابت با واردکننده را ندارند.