بایگانی‌های اتاق فکر نخبگان و جوانان - پایگاه خبری ویناپرس
اتاق‌های فکر نخبگان و جوانان در وزارت علوم ایجاد می شود ۲۸ آبان ۱۴۰۰

اتاق‌های فکر نخبگان و جوانان در وزارت علوم ایجاد می شود

مشاور وزیر علوم از تشکیل ۱۵ اتاق فکر؛ هر کدام با فعالیت تخصصی در حوزه‌ای خاص در وزارت علوم خبر داد و گفت: این اتاق‌های فکر با حضور نخبگان، مدیران با تجربه و جوانان تصمیم سازی می کند.