بایگانی‌های اتصال جزایر سه‌گانه با فیبر دریایی - پایگاه خبری ویناپرس
اتصال جزایر سه‌گانه از طریق فیبرنوری دریایی ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

اتصال جزایر سه‌گانه از طریق فیبرنوری دریایی

دو طرح اتصال جزایر سه‌گانه به سرزمین اصلی و توسعه و ارتقاء پایداری شبکه با هدف تحقق عدالت ارتباطی، پایداری ارتباطات و استفاده از توانمندی متخصصان داخلی، افتتاح می شود.