بایگانی‌های اجرای احکام الکترونیک - پایگاه خبری ویناپرس
پیشگیری از وقوع جرم با گسترش سامانه‌های فناوری ۰۵ تیر ۱۴۰۰

پیشگیری از وقوع جرم با گسترش سامانه‌های فناوری

رئیس قوه قضائیه گفت: پیشگیری از وقوع جرم از اهداف مهم قوه قضائیه است که این مهم با گسترش فناوری محقق می‌شود.