بایگانی‌های احسان عظیم نیا - پایگاه خبری ویناپرس
آدراتک، کاوشگری در کهکشان استارتاپ‌های ایران ۰۶ مهر ۱۴۰۲
سرویس اجتماعی / استارتاپ

آدراتک، کاوشگری در کهکشان استارتاپ‌های ایران

هر ایده‌ای به تنهایی خام و رویایی است. ایده‌ها وقتی اهمیت پیدا می‌کنند که تبدیل به محصول یا خدمتی کاربردی و تاثیرگذار شوند و به یک یا مجموعه‌ای از نیازها پاسخ دهند. اکوسیستم استارتاپی برای این پدید آمده تا ایده‌های ناب شکوفا و به رشد اقتصادی، اجتماعی و زیست انسان‌ها کمک کنند.