بایگانی‌های اختلال اینترنت در تهران و البرز - پایگاه خبری ویناپرس
جزییات بیشتر از قطعی گسترده اینترنت در تهران و البرز ۱۴ اسفند ۱۴۰۰

جزییات بیشتر از قطعی گسترده اینترنت در تهران و البرز

سخنگوی شرکت ارتباطات زیرساخت درباره علت قطعی گسترده اینترنت در تهران و البرز توضیح داد.