بایگانی‌های اختلال در اینترنت - پایگاه خبری ویناپرس
اختلال در سامانه‌های کامپیوتری با آغاز سال ۱۴۰۰ ۲۷ اسفند ۱۳۹۹

اختلال در سامانه‌های کامپیوتری با آغاز سال ۱۴۰۰

مرکز مدیریت راهبردی افتا هشدار داد که با آغاز سال ۱۴۰۰ در سامانه‌های کامپیوتری و پایگاههای اطلاعاتی که فیلد سال در آنها به صورت دو رقمی نگهداری می‌شود، احتمال بروز اختلال وجود دارد.