بایگانی‌های اختلال در سرویس‌های گوگل - پایگاه خبری ویناپرس
اختلال و محدودیت شدید در تمامی سرویس‌های گوگل ۰۸ آبان ۱۴۰۱

اختلال و محدودیت شدید در تمامی سرویس‌های گوگل

گزارش کاربران حکایت از این دارد که برای بخش اعظمی از آنها، عملکرد تمامی سرویس‌های گوگل بدون استفاده از ابزار فیلترشکن، با اشکال همراه است.