بایگانی‌های اداره بیماری های قابل پیشگیری وزارت بهداشت - پایگاه خبری ویناپرس
واکسن معجزه نمی کند ۱۶ دی ۱۴۰۰

واکسن معجزه نمی کند

رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت گفت:حتی در کشورهای توسعه یافته غربی یا در کشورهای در حال توسعه فقیر آفریقایی هم بحث مخالفت با واکسن وجود دارد.