بایگانی‌های اداره هوانوردی آمریکا - پایگاه خبری ویناپرس
هوانوردی عمومی راهی برای رونق اقتصادی ۱۰ مهر ۱۴۰۰

هوانوردی عمومی راهی برای رونق اقتصادی

ایرتاکسی و راه افتادن این نوع از خدمات هوانوردی عمومی در ایران، منشا شایعاتی بود که مانند دیگر موضوعات، کمتر جنبه علمی و واقعی داشت و بیشتر از نگاه‌های سطحی و غیرعلمی، نشات می‌گرفت.