بایگانی‌های ارتباطات رادیویی - پایگاه خبری ویناپرس
اتصال جزایر سه‌گانه از طریق فیبرنوری دریایی ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

اتصال جزایر سه‌گانه از طریق فیبرنوری دریایی

دو طرح اتصال جزایر سه‌گانه به سرزمین اصلی و توسعه و ارتقاء پایداری شبکه با هدف تحقق عدالت ارتباطی، پایداری ارتباطات و استفاده از توانمندی متخصصان داخلی، افتتاح می شود.

از تلگراف بی‌سیم تا عصر ارتباطات هوشمند ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

از تلگراف بی‌سیم تا عصر ارتباطات هوشمند

امروزه یکی از پرکاربرترین و مهمترین حوزه‌های صنعت مخابرات، ارتباطات رادیویی است که با سرعت و سهولت بسیار زیادی پیام‌های گوناگون را از فرستنده‌ای در یک سوی کره زمین به گیرنده‌ای در سوی دیگر جهان ارسال می‌کند.