بایگانی‌های ارتباطات سازمانی - پایگاه خبری ویناپرس
تحقق شفافیت و عدالت با نقش‌آفرینی روابط عمومی‌ها ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
یادداشت مدیر مسئول

تحقق شفافیت و عدالت با نقش‌آفرینی روابط عمومی‌ها

یکی از تحولات عمده عصر حاضر تاثیر و تاثر جوامع مختلف بر فرهنگ، باور و زندگی اجتماعی یکدیگر است، مردم برای ادامه زندگی در جوامع امروز نیازهای تازه‌ای پیدا کرده‌اند و چاره‌ای جز سازگاری با شرایط موجود ندارند .