بایگانی‌های ارتباطات هوشمند - پایگاه خبری ویناپرس
از تلگراف بی‌سیم تا عصر ارتباطات هوشمند ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

از تلگراف بی‌سیم تا عصر ارتباطات هوشمند

امروزه یکی از پرکاربرترین و مهمترین حوزه‌های صنعت مخابرات، ارتباطات رادیویی است که با سرعت و سهولت بسیار زیادی پیام‌های گوناگون را از فرستنده‌ای در یک سوی کره زمین به گیرنده‌ای در سوی دیگر جهان ارسال می‌کند.