بایگانی‌های ارتباط آب و سلامتی - پایگاه خبری ویناپرس
تقویت سیستم ایمنی با مصرف ۶ تا ۸ لیوان آب ۲۴ دی ۱۴۰۰
سرویس اجتماعی / سلامت

تقویت سیستم ایمنی با مصرف ۶ تا ۸ لیوان آب

مسئول آموزش همگانی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، نقش تغذیه سالم را در تقویت سیستم ایمنی بدن به ویژه در پاندمی کووید ۱۹ بسیار مهم عنوان کرد.