بایگانی‌های ارتباط پژوهشگران با مدیریت شهری - پایگاه خبری ویناپرس
تاکید بر تقویت ارتباط با پژوهشگران در مدیریت شهری ۲۰ آذر ۱۴۰۰

تاکید بر تقویت ارتباط با پژوهشگران در مدیریت شهری

رئیس مرکز پژوهش‌ها و مطالعات راهبردی شورای شهر کرج گفت: در شورای شهر به صورت جدی به دنبال تقویت ارتباط با بخش پژوهش هستیم.