بایگانی‌های استرس و اضطراب - پایگاه خبری ویناپرس
راهکارهایی برای مراقبت از سلامت روان ۱۵ مرداد ۱۴۰۱

راهکارهایی برای مراقبت از سلامت روان

مراقبت از سلامت روان نه تنها برای مقابله با فشارهای روزمره، داشتن روابط خوب با دیگران و تحقق اهداف کاری مهم است، بلکه برای داشتن احساس خوب و مدیریت آن و برخورداری از الگوهای فکری سالم نیز اهمیت دارد.