بایگانی‌های اسماعیل نجار - پایگاه خبری ویناپرس
آسیب پذیری تهران هنگام وقوع زلزله‌های بزرگ ۱۴ بهمن ۱۳۹۹

آسیب پذیری تهران هنگام وقوع زلزله‌های بزرگ

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: کارشناسان معتقدند که هنگام بروز زلزله‌ای به بزرگی هفت در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) در تهران، ۲ میلیون نفر به طور مستقیم و هشت میلیون نفر به صورت غیرمستقیم تحت تاثیر این حادثه قرار می‌گیرند.