بایگانی‌های اظهارات زالی - پایگاه خبری ویناپرس
مطالب منتشر شده از زبان علیرضا زالی تقطیع شده است ۲۱ مرداد ۱۴۰۰

مطالب منتشر شده از زبان علیرضا زالی تقطیع شده است

صحبت های امروز منتسب به علیرضا زالی در خصوص رویکرد مقابله با کرونا در حالی دست به دست می‌شود که بخش اعظمی از آن تقطیع و با هدفی خاص از سوی برخی جریان ها در حال انتشار است.