بایگانی‌های اعتبارات استانی به شهر کرج - پایگاه خبری ویناپرس
برای تکمیل بزرگراه شمالی کرج پول نیست ۲۵ دی ۱۴۰۱

برای تکمیل بزرگراه شمالی کرج پول نیست

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر کرج با بیان اینکه تامین منابع مالی اصلی‌ترین مشکل ادامه پروژه بزرگراه شمالی کرج است، گفت: بزرگراه شمالی تنها متعلق به کرج نیست و محل تردد مسافران بیش از ۱۴ استان کشور خواهد بود به همین دلیل برای تکمیل آن به نگاه ملی و کلان نیاز است.