بایگانی‌های اعتبارسنجی برای دریافت وام - پایگاه خبری ویناپرس
جزئیات حذف ضامن از وام‌های بانکی ۲۸ دی ۱۴۰۰

جزئیات حذف ضامن از وام‌های بانکی

اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره زمان اجرای حذف ضامن از وام‌های بانکی بیانگر این است که این موضوع از هفته آینده در بانک‌های دولتی اجرا خواهد شد.