بایگانی‌های اعمال و فضیلت های روز عرفه - پایگاه خبری ویناپرس
عرفه؛ ایوان هزار نقش خداشناسی ۲۹ تیر ۱۴۰۰
یادداشت مدیر مسئول

عرفه؛ ایوان هزار نقش خداشناسی

دل در جوشش ناب عرفه، وضو می گیرد و در صحرای تفتیده عرفات، جاری می شود .