بایگانی‌های افراد فاقد اطلاعات هویتی - پایگاه خبری ویناپرس
اطلاعات هویتی شهروندان باید حراست شود ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

اطلاعات هویتی شهروندان باید حراست شود

وزیر کشوربا بیان اینکه سازمان ثبت احوال مرجع اطلاعات هویتی شهروندان است، گفت: دارایی‌های داده‌ای و فیزیکی این سازمان باید به نحو مطلوب و مؤثری حفظ و حراست شود.