بایگانی‌های افزایش حقوق کارمندان - پایگاه خبری ویناپرس
سقف افزایش حقوق کارمندان دولت تعیین شد ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

سقف افزایش حقوق کارمندان دولت تعیین شد

بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، سقف افزایش حقوق کارمندان دولت ۲.۵میلیون تومان شد.