بایگانی‌های افزایش حقوق کارگران چقدر است - پایگاه خبری ویناپرس
دستمزد ۱۴۰۰ کارگران شنبه تعیین می‌شود ۲۲ اسفند ۱۳۹۹

دستمزد ۱۴۰۰ کارگران شنبه تعیین می‌شود

علی رغم اینکه وزیرکار در هفته های قبلی و دولتی خبر از تعیین دستمزد ۱۴۰۰ در روزهای پایانی سال داده بودند, شمارش معکوس افزایش دستمزد ۱۴۰۰ برای کارگران آغاز شده است و پیش بینی می شود که در شنبه آینده دستمزد تعیین شود.