بایگانی‌های افزایش سفر به شمال کشور - پایگاه خبری ویناپرس
سفرهای جاده‌ای مردم به اوج رسید ۲۰ تیر ۱۴۰۱

سفرهای جاده‌ای مردم به اوج رسید

در روزهای تعطیل گذشته، سفرهای جاده‌ای مردم افزایش قابل توجهی داشته و در این میان استان‌های شمالی مثل همیشه مقصد عمده مسافران بوده است.