بایگانی‌های اماکن گردشگری - پایگاه خبری ویناپرس
بلیت اینترنتی موزه‌ها را چگونه بخریم ۲۷ اسفند ۱۳۹۹
تحریریه فرهنگی و هنری

بلیت اینترنتی موزه‌ها را چگونه بخریم

مدیرکل موزه‌ها و اموال منقول تاریخی وزارت میراث فرهنگی گفت: مردم برای جلوگیری از ازدحام و رعایت دقیق شیوه‌نامه‌های بهداشتی، بلیت زمان‌بندی‌شده موزه‌ها و کاخ‌ موزه‌ها را اینترنتی بخرند.