بایگانی‌های امنیت زیرساخت ها - پایگاه خبری ویناپرس
مرکز ماهر مسئول ارزیابی امنیتی دستگاه‌های اجرایی شد ۱۰ بهمن ۱۴۰۰

مرکز ماهر مسئول ارزیابی امنیتی دستگاه‌های اجرایی شد

معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه ارزیابی امنیتی دستگاه‌های اجرایی اخیرا به مرکز ماهر سپرده شده است، گفت: زیست بوم امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور را تشکیل می دهیم.