بایگانی‌های امیر زرگر - پایگاه خبری ویناپرس
مینو محرز واکسن کووایران برکت دریافت کرد ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

مینو محرز واکسن کووایران برکت دریافت کرد

فاز سه مطالعات بالینی واکسن کووایران برکت صبح امروز با تزریق بر روی داوطلبان آغاز شد. قرار است در این مرحله جمعیت ۲۰ هزار نفری تحت واکسیناسیون و کارآزمایی بالینی قرار بگیرند.