بایگانی‌های انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا - پایگاه خبری ویناپرس
اثبات خرید رأی، آرای نامزد متخلف را باطل می‌کند ۳۰ خرداد ۱۴۰۰

اثبات خرید رأی، آرای نامزد متخلف را باطل می‌کند

سخنگوی هیات عالی نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا در البرز گفت: کاندیداهای شورا و یا طرفداران آنها که اقدام به خرید و فروش رأی کردند، أگاه باشند، که اگر برای هیئت نظارت بر انتخابات شوراها روشن و ثابت شود که خرید و فروش رأی انجام داده‌اند، آرای آن نامزدها در همان صندوق‌هایی که خرید و فروش رأی صورت گرفته است، توسط هیئت نظارت باطل خواهد شد.