بایگانی‌های انتظار فرج - پایگاه خبری ویناپرس
ظهور منجی، نقطه مشترکِ امیدواری تمام ملت‌ها ۰۸ فروردین ۱۴۰۰
یادداشت مدیر مسئول

ظهور منجی، نقطه مشترکِ امیدواری تمام ملت‌ها

روزگاری در دوران کودکی همه ما، چراغانی شدن خیابان‌ها و جشن‌های متعددی که در گوشه و‌کنار شهر برپا می‌شد نشانگر اعیاد و مراسم ویژه برای‌مان بود.