بایگانی‌های انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی - پایگاه خبری ویناپرس
سرمایه تولید کنندگان تجهیزات پزشکی در دست وزارت بهداشت ۲۲ مهر ۱۴۰۰

سرمایه تولید کنندگان تجهیزات پزشکی در دست وزارت بهداشت

تولید کنندگان تجهیزات پزشکی در کشور، با مسائل و مشکلات عدیده ای مواجه هستند و انتظار دارند از سوی دولت و وزارت بهداشت حمایت شوند.