بایگانی‌های انرژی بادی - پایگاه خبری ویناپرس
صنعت انرژی بادی باید تا پایان دهه ۴ برابر شود ۲۶ فروردین ۱۴۰۱

صنعت انرژی بادی باید تا پایان دهه ۴ برابر شود

سال‌های رکورد، نشان‌دهنده رشد قوی بازار در صنعت بادی است اما نصب‌ها باید تا پایان دهه چهار برابر شوند تا به مسیر صفر خالص برسند.