بایگانی‌های انرژی تجدیدپذیر - پایگاه خبری ویناپرس
لزوم توجه به انرژی خورشیدی برای تولید برق ۰۵ خرداد ۱۴۰۰

لزوم توجه به انرژی خورشیدی برای تولید برق

بررسی‌های یک پژوهش نشان داد که از بین انرژی‌های تجدیدپذیر، انرژی خورشیدی می‌تواند برق بیشتری برای کشور تولید کند.