بایگانی‌های انسولین انسانی - پایگاه خبری ویناپرس
بیوتکنولوژی، از جنگل‌های کانادا تا جزیره قشم ۲۷ آذر ۱۴۰۰
یادداشت مهمان

بیوتکنولوژی، از جنگل‌های کانادا تا جزیره قشم

بیوتکنولوژی از جمله رشته هایی است که مسیر رسیدن به پاک‌ترین و اقتصادی‌ترین فناوری‌های مطرح در سطح دنیا را هموار ساخته است.