بایگانی‌های اول شهریور - پایگاه خبری ویناپرس
اول شهریور، روز تجلیل از ایثار و جانفشانی پزشکان ۰۱ شهریور ۱۴۰۰
یادداشت مدیر مسئول

اول شهریور، روز تجلیل از ایثار و جانفشانی پزشکان

ویناپرس - آنگاه که دردمندی سلامت خود را بازیابد، آنگاه که دستی به نشانۀ شکر به آسمان بلند شود، ملائک تو را می‌ستایند.