بایگانی‌های اومیکرون در ایران - پایگاه خبری ویناپرس
امیدواریم شرایط اومیکرون در ایران مثل اروپا نشود ۰۸ دی ۱۴۰۰

امیدواریم شرایط اومیکرون در ایران مثل اروپا نشود

عضو کمیته علمی کشوری کرونا گفت: محدود کردن انتقال ویروس از یک منطقه به منطقه دیگر غیر ممکن است.